Verkeer

"Regelmatig oefenen loont...
Een heer of dame in het verkeer.
Daar worden we elk jaar weer voor bekroond
."

Van de jongste kleuters tot het vierde leerjaar wordt gewerkt om zich veilig te leren gedragen in het verkeer als voetganger.
 Vanaf de tweede kleuterklas worden er ook gerichte verkeerswandelingen gemaakt met daarbij veel aandacht voor veilige en minder veilige verkeerssituaties.

In het tweede leerjaar volgt dan, door verdere inoefening het zilveren voetgangersbrevet. Het gouden voetgangersbrevet volgt dan in het vierde leerjaar.

Maar ook als tweewieler wordt er flink geoefend! In de kleuterklas brengen ze vanaf het tweede kleuter, elke eerste woensdag van de maand hun eigen fiets mee en oefenen ze verschillende situaties in. Niet alleen binnen het schooldomein, maar ook onder begeleiding wordt er met de oudste kleuters op het fietspad buiten een klein traject afgelegd. In het vierde leerjaar worden deze vaardigheden uitgebreid met arm uitsteken, op oneffen terrein rijden, slalom, plots kunnen remmen... en afgetoetst a.d.h.v. een zilveren fietsbrevet.

Ook de derde graad valt regelmatig in de prijzen. Deze leerlingen leggen zich meer toe op het verkeersgedrag van tweewielers. Kennis over het verkeer en de reglementen is uiteraard ook heel belangrijk en wordt in het vijfde leerjaar getest met een online verkeerstoets. Als proef op de som fietsen de zesdeklassers de VERO- route.

Deze VErkeerseducatieve Route maakt het zowel voor de leerkracht als de ouders mogelijk om samen met de kinderen hun fietsvaardigheden in levensechte situaties, langs dagelijkse trajecten in te oefenen. Een gouden fietsbrevet geldt dan als ultieme beloning.

close