Leerlingenraad

Samen school maken is ook de stem van de leerlingen horen. Dit doen we in een leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit 2 vaste verkozen leerlingen per klas vanaf het vierde leerjaar. Om deze vorm van medezeggenschap  ook te introduceren bij de leerlingen van de eerste graad en van het derde leerjaar, opteren wij dit jaar voor een proefproject. Ook  zij zullen wisselend vertegenwoordigd worden.

De  leerlingen van de leerlingenraad zijn de spreekbuis van wat er in de klas en op school leeft en ze leren  dat vertalen op bijeenkomsten.

Op deze manier  kunnen tal van klasoverschrijdende acties op poten gezet worden zoals een sporttornooi, een klimaatmars, opruimacties rond het schooldomein, …

 

close