Klas 4

In het vierde leerjaar leren de kinderen hoofdrekenen en cijferen tot honderdduizend.

Ook de kommagetallen komen aan bod.

Voor taal zetten we in op verhalen schrijven en werken we verder aan de vervoegingen van werkwoorden...

Je hoort het, in het vierde leerjaarzitten we niet stil !

Gelukkig zijn er ook wat vrije momenten, werken we aan een fijne klasgroep en genieten we van sportactiviteiten.

1 september 2023: We leren elkaar al goed kennen!

filter Album bekijken
11 september 2023

1 september 2023: We leren elkaar al goed kennen!

close