Een duurzame school

De eerste stap is het vergroenen van de speelplaats. Betonnen tegels hebben plaats gemaakt voor enkele wilgendoorgangen, een speelweide met een speelheuvel, een kippenren en een groene heuvel met beplanting. Op de speelplaats staan ook enkele houten ‘planten’ banken waarop de kinderen lekker kunnen keuvelen.

We merken dat groen een zeer positief effect heeft op de kinderen. Ze vinden het fijn om samen te ontdekken, samen te ravotten, samen zorg te dragen voor de natuur. Voor ruzie maken is er geen tijd meer.

In een later stadium plannen we ook om enkele bomen te planten nabij de praathoek om zo extra schaduw te creëren.

 

Als school zijn wij ook begaan met het klimaat. Het volledige schoolgebouw heeft een “relightning –fase” ondergaan waarbij lampen met een timer bestuurd worden en stopcontacten op bepaalde momenten niet bruikbaar zijn. Het grote dakoppervlakte is volop bedekt met zonnepanelen.

Met de klimaatbende, een MOS-initiatief, zoeken we samen verder hoe we in onze eigen school nog meer stappen kunnen zetten om de klimaatopwarming te beperken.

Ook afvalscheiding staat bij ons centraal. Alle kinderen werken hieraan mee door hervulbare flessen en brooddozen te gebruiken. Op het schooldomein staan steeds twee vuilniscontainers naast elkaar om restafval van PMD te scheiden. Enkele  composthopen her en der zorgen dan weer voor natuurlijke meststoffen. En etensresten worden verzameld om onze kippen te voederen.

 

close